Navigace

Obsah

 

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás informoval o nových událostech, které probíhají v naší obci.

Začátkem roku 2008 předložila obec Tísek Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko žádost o dotaci v rámci programu 4.1. "Rozvoj venkova " na projekt
"Výstavba tělocvičny včetně přeložek inženýrských sítí při ZŠ Tísek". Dne 26.6.2008 bylo výborem Regionální rady z celkem 99 podaných žádostí o dotaci doporučeno k financování 49 v celkové výši 448 mil. Kč, mezi kterými byla i naše žádost obce Tísek. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie a z celkových předpokládaných uznatelných výdajů
20.166.083,10 Kč činí dotace 92,5% tj. 18.653.626,86 Kč. Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, členové realizační skupiny, která byla ustanovena již v přípravách tohoto projektu, učinili další nezbytné úkony pro splnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Bylo provedeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Z předložených nabídek jmenovaná hodnoticí komise vybrala jako nejvhodnějšího dodavatele stavby firmu " SLEZSKÉ STAVBY OPAVA" s.r.o. Partyzánská 55, 747 05 Opava. Dne 14.11.2008 byla s vítězným uchazečem uzavřena Smlouva o dílo a zároveň započaly stavební práce. V rámci projektu bude provedena demolice stávající tělocvičny a výstavba tělocvičny nové, včetně přeložek inženýrských sítí. Vzhledem k vánočním svátkům a poté i špatným klimatickým podmínkám byly stavební práce přerušeny. V současné době byly stavební práce na objektu tělocvičny opět zahájeny. O dalším průběhu výstavby Vás budeme informovat prostřednictvím informací na těchto webových stránkách obce.

Sportu zdar!

Radomír Tichý, starosta obce

 

 

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás informovat o průběhu výstavby tělocvičny v naší obci. Všichni jistě sledujete jak tato výstavba pokračuje. Termín dokončení vzhledem k nepříznivým klimatických podmínkám je stanoven na 31.7.2009. Věříme tomu, že i přes nepřízeň počasí se tento termín dodrží a budeme moci provést kolaudaci a následné užívání mateřskou školou, základní školou a širokou veřejností.

 

Radomír Tichý, starosta obce