Navigace

Obsah

 logo

CZECH POINT

tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

CZECH POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde leze získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výpisů:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Občan: Úplný/ částečný výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví

Občan potřebuje znát: jednoznačné identifikátory

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Občan obdrží: Úplný / částečný výpis z obchodního rejstříku
Občan potřebuje znát: IČ (identifikační číslo)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Občan obdrží: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Občan potřebuje znát: IČ ( identifikační číslo organizace)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Občan na žádost obdrží : Výpis z rejstříků trestů
Občan předloží : platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
Občan zaplatí 100,- Kč za celý výpis z rejstříku trestů.

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ CZECH POINT:

PO, ST   7,30-12,00   13,00-17,00
ÚT          7,30-13,00
ČT          7,30-12,00   13,00-15,00

Dne 1.1.2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., / zákon o silničním provozu/. Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Občan předloží:
-občanský průkaz nebo cestovní pas
- identifikační doklad cizince

Nepovinné doklady:
- řidičský průkaz

Pokud žádost podává zmocněnec:
- úředně ověřená plná moc v českém jazyce
- platný doklad totožnosti zmocněnce

Občan zaplatí : 50,- Kč