Navigace

Obsah

Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 (260.07 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (554.3 kB)

Výkaz Fin 2-12 (296.02 kB)

Rozvaha ÚSC (167.22 kB)

Příloha ÚSC (159.97 kB)

Výkaz zisku a ztráty ÚSC (148.24 kB)

Přehled úvěrů, zápůjček a j.o. (40.3 kB)

Finanční vypořádání příloha č.1 (55.63 kB)

Finanční vypořádání příloha č.2 (55.31 kB)

Finanční vypořádání příloha č.3 (56.81 kB)

Inventarizační zpráva za rok 2022 - obec (101.4 kB)

Rozvaha PO (290.86 kB)

Příloha PO (471.5 kB)

Výkaz zisku a ztráty PO (187.89 kB)

Inventarizační zpráva za rok 2022 - PO (42.09 kB)