Navigace

Obsah

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

 

Obecní úřad Tísek

čp.62

742 94 Tísek

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)

► nebyla podána žádná žádost

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( §18 odst. 1 písm.b)

► nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

3. Opis podstatných části každého rozsudku soudu ( §18 odst.1 písm.c)

► žádné rozhodnutí obecního úřadu v Tísku nebylo přezkoumáno soudem.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( §18 odst.1 písm.d)

► žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst.1 písm.e)

► nebyly poskytnuty žádné další informace

 

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Tísku 7.2.2011

 

Radomír Tichý, starosta obce