Navigace

Obsah

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

 

Obecní úřad Tísek

Tísek čp. 62

742 94 Tísek

 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( §18 odst.1 písm.a)
► nebyla podána žádná žádost

2. Počet podaných odovolání proti rozhodnutí ( § 18 odst.1 písm.b)
►nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

3.Opis podstatných části každého rozsudku soudu (§ 18 odst.1. písm.c)
►žádné rozhodnutí obecního úřadu v Tísku nebylo přezkoumáno soudem.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst.1 písm.d)
► žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst.1 písm.e)
►nebyly poskytnuty žádné další informace

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

 

V Tísku 22.1.2024

 

 Miroslav Vašica, starosta obce