Obsah

 Název:   Místní knihovna v Tísku
 Sídlo:     Dům služeb čp. 105

 Kontaktní údaje: e-mail: knihovnatisek@seznam.cz

 PŮJČOVNÍ DOBA:  PONDĚLÍ  15:00 - 18:00 hod.

Místní knihovna čítá  přes 3.000 svazků. Tuto knihovnu navštěvuje cca 92 registrovaných čtenářů z toho 23 čtenářů do 15 let. Velice se osvědčil způsob kolování souboru z regionálního knižního fondu z Nového Jičína, který pravidelně zásobuje knihovnu novými tituly. Knihovní řád je k dispozici v místní knihovně.
Knihovna je připojena k internetu a je automatizována. Pracuje v programu TRITIUS.
Katalog knih, které jsou v knihovně naleznete na webových stránkách obce.

Zápisné  činí pro mládež 20,- Kč, pro dospělé čtenáře 30,- Kč za rok.

Vedoucí knihovny je p. Soňa Nohlová

 

KNIHOVNÍ ŘÁD ....