2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Obecní úřad Tísek
č.p. 62
742 94 Tísek

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)
  Nebyla podána žádná žádost.
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)
  Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)
  Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Tísku nebylo přezkoumáno soudem.
 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)
  Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.
 5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e
  Nebyly poskytnuty žádné další informace.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Tísku dne 19.1.2010
Radomír Tichý, starosta obce