Czech-Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.logo

CZECH POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde leze získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výpisů:

 • z katastru nemovitostí ( výpis z veřejné evidence)
 • z obchodního rejstříku ( výpis z veřejné evidence)
 • ze živnostenského rejstříku (výpis z veřejné evidence)
 • z rejstříků trestů ( výpis z neveřejné evidence)
 • U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
 • U neveřejných evidencí ( rejstříků trestů) je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu ( plnou moc) a prokázat svoji totožnost.
 • Služba CZECH POINT je poskytována i Obecním úřadem v Tísku.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Občan: Úplný/ částečný výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví

Občan potřebuje znát: jednoznačné identifikátory

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo
 • katastrální území, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo
 • katastrální území, typ budovy, číslo popisné / číslo evidenční nebo
 • katastrální území, typ budovy, číslo popisné/evidenční a číslo jednotky (bytu)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Občan obdrží: Úplný / částečný výpis z obchodního rejstříku
Občan potřebuje znát: IČ (identifikační číslo)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Občan obdrží: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Občan potřebuje znát: IČ ( identifikační číslo organizace)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Občan na žádost obdrží : Výpis z rejstříků trestů
Občan předloží : platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
Občan zaplatí 100,- Kč za celý výpis z rejstříku trestů.

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ CZECH POINT:

 • PO, ST: 7,30-12,00, 13,00-17,00
 • ÚT: 7,30-13,00
 • ČT: 7,30-12,00, 13,00-15,00

Dne 1.1.2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., / zákon o silničním provozu/. Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Občan předloží:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • identifikační doklad cizince

Nepovinné doklady:

 • řidičský průkaz

Pokud žádost podává zmocněnec:

 • úředně ověřená plná moc v českém jazyce
 • platný doklad totožnosti zmocněnce

Občan zaplatí : 50,- Kč