2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Obecní úřad Tísek
čp.62
742 94 Tísek

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)
  nebyla podána žádná žádost
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( §18 odst. 1 písm.b)
  nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí
 3. Opis podstatných části každého rozsudku soudu ( §18 odst.1 písm.c)
  žádné rozhodnutí obecního úřadu v Tísku nebylo přezkoumáno soudem.
 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( §18 odst.1 písm.d)
  žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.
 5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst.1 písm.e)
  nebyly poskytnuty žádné další informace

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Tísku 7.2.2011
Radomír Tichý, starosta obce